Politica de confidentialitate

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  1. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

In calitate de operator de date cu caracter personal, conform Notificarii nr. 0003388 emise de A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Centrul Medical International Bucuresti prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul efectuarii de servicii de sanatate. 

 

Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Cea mai mare parte a site-ului www.cmib.ro poate fi vizitata fara a ne oferi datele dumneavoastra personale, cum ar fi nume, prenume, email sau numar de telefon. 

 

In anumite situatii, Site-ul nostru poate utiliza cookie-uri si tag-uri pixel. Astfel, vizitand Site-ul nostru, vom obtine anumite informatii prin mijloace automate precum IP-ul dummneavoastra, tipul de browser pe care il folositi si activitatea generala a browser-ului. Pentru aceste informatii, Centrul Medical International Bucuresti va asigura masurile de protectie si confidentialitate adecvate.

 

In situatia in care solicitati efectuarea unui serviciu medical prin intermediul Site-ului, Centrul Medical International Bucuresti inregistreaza si prelucreaza numai informatiile cu caracter personal oferite in mod voluntar si fara nicio constrangere de dumneavoastra. In acest sens, prin completarea formularelor de pe Site (precum formularul “Contacteaza-ne”) va rugam sa va exprimati, prin bifarea casutei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate, cu Termenii si Conditiile de Utilizare si cu Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal) acordul expres si neechivoc pentru ca Centrul Medical International Bucuresti sa prelucreze datele dumneavoastra personale referitoare la nume, prenume, telefon, e-mail, simptomele care va afecteaza starea de sanatate (inclusiv, dar fara a se limita la colectare, inregistrare, utilizare, stocare), in scopul efectuarii de servicii medicale. In cazul in care nu va exprimati acordul expres si neechivoc prin bifarea casutei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate, cu Termenii si Conditiile de Utilizare si cu Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal), Centrul Medical International Bucuresti nu va raspunde solicitarii dumneavoastra. In acest caz, aveti posibilitatea de a solicita informatii si a face programari telefonic (la 021.6105680  sau la celelalte numere afisate in rubrica „Contact”) sau prin e-mail (office@cmib.ro).

 

De asemenea, informatiile cu caracter personal pe care le furnizati cu prilejul programarii telefonice, prin e-mail sau in clinici (nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, simptome, date privind analizele si investigatiile efectuate sau pe care doriti sa le efectuati, CNP) sunt inregistrate si prelucrate de Centrul Medical International Bucuresti numai in masura in care aceste informatii au fost oferite de dumneavoastra fara nicio constrangere si cu o prealabila informare. 

 

Centrul Medical International Bucuresti nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati. In cazul in care Centrul Medical International Bucuresti are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatit sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.

 

In cazul in care, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, institutii ale statutului cu atributii in domeniul statisticii ne solicita, in scopuri statistice, furnizarea de informatii medicale, datele dumneavoastra cu caracter personal raman in continuare securizate si in deplina confidentialite, acestea nefiind dezvaluite.

 

Datele dumneavoastra personale pot fi prelucrate in scopuri de marketing, informari periodice (newsletter), invatamant clinic si medical si cercetare stiintifica, numai daca exista acordul dumneavoastra exprimat in scris si numai atata timp cat va mentineti acest acord.

 

Totodata, datele/informatiile privind starea dumneavoastra de sanatate sau probele biologice, indiferent de continutul sau volumul acestora, vor fi comunicate transfrontalier, catre furnizori de servicii medicale acreditati din alte state – parteneri ai Centrului Medical International Bucuresti, numai in baza consimtamantului dumneavoastra scris, datat si asumat prin semnatura dumneavoastra, indiferent ca este vorba de un stat din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene.

 

In masura in care, in conformitate cu prevederile legale imperative in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate Centrului Medical International Bucuresti de organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, securitate sociala, instante de judecata si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control, Centrul Medical International Bucuresti are obligatia legala de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere.

 

B. Utilizarea mijloacelor de supraveghere video

In baza Notificarii A.N.S.P.D.C.P. nr. ………., Centrul Medical International Bucuresti prelucreaza date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea avand ca scop asigurarea securitaţii persoanelor şi bunurilor, precum si a pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor, fara a fi prejudiciate drepturile si libertatile fundamentale sau interesul dumneavoastra. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectueaza cu respectarea regulilor generale prevazute de reglementarile legale in vigoare si a Ghidului privind Politica de Utilizare a Mijloacelor De supraveghere Video aprobat prin Decizia nr. ……… a Directorului Executiv al Centrului Medical International Bucuresti (“Ghidul”). Ghidul este disponibil imediat, la solicitarea dumeavoastra, in orice clinica Centrului Medical Inetrnational Bucuresti in care se efectueaza supraveghere video. 

 

Totodata, la sediul fiecarei clinici, este afisata pictograma si nota de informare referitoare la utilizarea mijloacelor de supraveghere video. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video nu este permisa in interiorul spatiilor (cabinete medicale, vestiare, toalete, birouri etc.) unde se desfaşoara activitatea medicala si administrativa a Centrului Medical International Bucuresti, cu excepţia situaţiilor prevazute expres de lege sau avizate de A.N.S.P.D.C.P. In acest sens, in timpul actului medical, pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat fara consimţamantul sau, cu excepţia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitarii suspectarii unei culpe medicale.

 

C. Drepturile privind protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, aveti urmatoarele drepturi:

(a) dreptul de informare/acces la date, respectiv confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Centrul Medical Inetrnational Bucuresti, precum si la legalitatea acestei prelucrari (art. 12 si art. 13 din Legea nr. 677/2001); in egala masura, aveti dreptul sa primiti: (i) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; (ii) existenţa drepturilor prevazute de lege, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate; (iii) orice alte informaţii a caror furnizare este impusa prin dispoziţia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ţinand seama de specificul prelucrarii. 

 

In calitate de pacient sau imputernicit al pacientului, aveti dreptul de a solicita date personale din registrele medicale, diagnostice, rezultate ale examinarilor, investigatiilor, analizelor medicale, evaluari ale medicilor curanti, informatii privind orice tratament sau interventie efectuata. Pentru a face cat mai concreta solicitarea dumneavoastra, in cererea care va va fi pusa la dispozitie, va rugam sa precizati (i) starea de sanatate (medicala) cu privire la care doriti informatii, (ii) informatiile/documentele medicale vizate si (iii) perioada pentru care doriti respectivele informatii/documente medicale.

 

 

 

 

(b) dreptul de intervenţie asupra datelor, constand in rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma reglementarilor legale, in special a datelor incomplete sau inexacte (art. 14 din Legea nr. 677/2001); cu titlu de exemplu, in cazul in care (unele dintre) datele personale pe care le-ati furnizat (numar de telefon, adresa e-mail, persoana imputernicita etc.) nu mai sunt actuale, va rugam sa ne informati in scris pentru a putea efectua modificarile corespunzatoare. 

(c) dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor personale, cu exceptia acelor date pentru care prelucrarea reprezinta o obligatie legala (art. 15 din Legea nr. 677/2001);

(d) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001);

(e) dreptul de a inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum şi de a va adresa justitiei, in conformitate cu dispoziţiile legii (art. 18 din Legea nr. 677/2001).

 

Va puteti exercita drepturile mentionate la lit. (a)-(d) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata şi inregistrata la Centrul Medical International Bucuresti. In cerere, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informaţiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de poşta electronica sau printr-un serviciu de corespondenţa care sa asigure ca predarea se va face personal.

 

Centrul Medical International Bucuresti este obligat sa comunice informaţiile solicitate in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra opţiuni de comunicare. In ceea ce priveste solicitarea de documente medicale personale, termenul de raspuns este de 48 de ore de la inregistrarea cererii. In cazul in care nu este posibila respectarea termenelor mai sus mentionate, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru soluţionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.

 

 

CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI A 

VIETII PRIVATE A PACIENTULUI

 

In calitate de pacient, aveti acces la datele medicale personale. Toate informaţiile privind starea dumneavoastra, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale, chiar şi in cazul decesului (“Informatii cu caracter confidenţial”). 

 

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate tertilor numai in cazul in care exista consimţamantul dumneavoastra exprimat in scris, datat si asumat prin semnatura dumneavoastra.

 

In mod exceptional, acordarea consimţamantului pacientului sau al reprezentantului legal/imputernicitului acestuia nu mai este obligatorie pentru furnizarea Informaţiilor cu caracter confidential in cazul in care:

(i) legea o cere in mod expres (in cazul solicitarilor organelor de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, vamal, securitate sociala, instante de judecata si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control);

(ii) sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi in tratamentul pacientului;

(iii) pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

 

 

Pentru a fi in concordanta cu modificarile legislative si/sau cu realitatile practice cu care se confrunta, Centrul Medical International Bucuresti isi rezerva dreptul de a ajusta oricand prezenta Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, modificarile devenind obligatorii din momentul publicarii acestora pe Site.